Екстерна провјера постигнућа ученика петог и шестог разреда у школској 2015/16. години

Према Програму рада за 2016. годину, Републички педагошки завод је 25. маја вршио екстерну провјеру постигнућа ученика петог и шестог разреда основне школе и то на сљедећи начин

– Провјеру постинућа ученика 5. разреда вршила се из српског језика и математике.

– Провјеру постигнућа ученика 6. разреда, вршила се из основа информатике.

– Провјеру постигнућа ученика се вршила низом задатака објективног типа, са захтјевима који не излазе из оквира наставног плана и програма.

У нашој школи се вршила екстерна провјера ученика петог разреда и то из српског језика. Ученици свих петих разрда подручних одјељења као и ученици петога разреда централне школе су тестирани истовремено у фискултурној сали наше школе.

Циљ поменутог вредновања постигнућа ученика јесте утврђивање степена остварености очекиваних исхода дефинисаних наставним планом и програмом одређеног наставног предмета. Поред овог основног циља, постоје и посебни циљеви као: навикавање ученика на рјешавање низа задатака објективног типа, поштовање правила и прописане процедуре; утврђивање способности ученика за рјешавање одређених типова задатака; повећање објективности вредновања постигнућа ученика. На основу добијених резултата Рпубличку пегагошки завод ће радити одређене анализе и донијети препоруке за наредна поступања, а школа доноси одлуку о томе на који начин ће користити појединачна постигнућа ученика и да ли ће она утицати на укупно постигнуће ученика из наведених предмета, текуће школске године.

Екстерно вредновање постигнућа ученика петог разреда наше школе је проведено према упутству Завода.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *