ПО ОСРЕДАК

Подручна  одјељења наше школе имају своје историјске почетке као самосталне школе или у саставу других најближих школа. У готово свим селима образовање почиње  након Другог свјетског рата,  у приватним кућама или тек изграђеним школским објектима.

Школа у Осредку почела је са радом 1949. године и налазила се у непосредној близини садашњег полигона.  Школа је радила до 1955. године, када се због пропадања задруге пресељава у задружну зграду. Подаци говоре да је на самом почетку рада Школу похађало око седамдесет ученика у двије учионице. Прва учитељица која је радила у осредачкој Школи је била Мирјана Курузовић.

Смјењивали су се учитељи и генерације ученика, којих је бивало све мање, нарочито посљедњих десет година. Садашња школска зграда такође има двије учионице, али се настава изводи само у једној. Поред малобројности, ђаци вриједно раде и чине дио наше велике школске заједнице.