ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Наставник је особа која предаје наставу од шестог до деветог разреда основношколског образовања. Он је специјализован за одређену област у оквиру које предаје, по томе разликујемо наставнике математике, историје, географије… Њихов посао се заснива у преношењу знања у области за коју је специјализован, по плану и програму који је прописан од стране Министарства просвјете.

Наставник увек треба да усмјери своје предавање према могућностима ученика и расположивости средстава, а исто тако треба да код ученика изазове заинтересованост за предмет.

Одговорности наставника:

• Припрема предавања
• Преношење знања на ученике
• Сарадња са другим наставницима
• Праћење развоја сваког ученика
• Организовање ваннаставних активности

Вјештине и особине које би требало да има наставник:

• Одлично познавање предметног градива
• Способност преношења знања
• Интелектуална и емоционална зрелост
• Љубав према дјеци
• Јасан став
• Добре педагошке способности

Наша школа по предметима запошљава следеће наставнике:

Српски језик:

Славојка Продановић

Славко Ђурић

Жељена Ковачевић

Православна вјеронаука:

Цвијетин Митровић

Душко Радић

Жељко Павловић

Енглески језик:

Зорица Глишић-Самац

Драгана Радојчић

Синиша Калајџић

Весна Мањић

Љубица Нола

Руски језик:

Тамара Милутиновић

Историја:

Дијана Видовић

Драшко Циган

Ликовна култура:

Бобан Раковић

Географија:

Оливера Недић

Драшко Циган

Далиборка Бабић

Физика:

Слободан Ристић

Младенка Марић

Далибор Јелић

Владимир Николић

Математика:

Младенка Марић

Далибор Јелић

Никола Малчић

Музичка култура:

Немања Беновић

Синша Сегић

Биологија:

Неђо Секулић

Сузана Малијевић

Хемија:

Неђо Секулић

Наташа Хајрић

Техничко образовање:

Слободан Ристић

Снежана Аврамовић-Кременовић (Б)

Дајана Јаћимовић

Основи информатике:

Снежана Аврамовић-Кременовић (Б)

Дајана Јаћимовић

Далибор Јелић

Никола Малчић

Физичко васпитање:

Ненад Пекељевић

Милан Вученовић

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Посао професора разредне наставе или учитеља је да образује и васпитава дјецу од навршене шесте године до десете године, када прелазе на виши степен основног образовања. Улога учитеља је веома битна јер он предаје све предмете у току првих пет година основношколског система.

Основна улога учитеља је да пружа информације, искуства и нова сазнања дјеци, као и да утиче на њихово усавршавање вјештина, како интелектуалних, тако и когнитивних и да изграђује позитиван систем вриједности код дјеце, значи да је основна улога учитеља да води бригу о цјелокупном процесу учења код деце.

Одговорности учитеља:

• Припрема наставе
• Одржавање наставе у складу са прописима
• Евиденција развоја сваког дјетета
• Организовање ваннаставних активности

Вјештине и особине које би требало да има учитељ:

• Способност преношења знања на дјецу
• Интелектуална и емоционална зрелост
• Љубав према дјеци
• Стваралачке способности

Наша школа запошљава 23 учитеља распоређених у једној централној и девет подручних школа, четири водитеља продуженог боравка, једног водитеља јутарњег чувања и једног наставника у посебном одјељењу

Централна школа:

Жана Продић
Здравка Гавранић
Весна Симић
Милена Дроњић
Мара Лазић

Продужени боравак:

Далиборка Бабић
Драгана Вулин
Бобан Раковић
Предраг Алаџић

ПО Церовица:

Миланка Кесер
Јелена Перић 
Љиљана Грујић

 

ПО Остружња Доња:

Марија Зеленковић
Гордана Ћућић

ПО Тедин Хан:

Загорка Т. Бјелошевић
Саида Јахић

ПО Осредак

Станислав Рађен

ПО Драгаловци

Тијана Јеринић
Дијана Стевановић (Б) 

Миланка Ерић

Посебно одјељење

Тајана Кајганић

 

ПО Јелањска

Бојана Тадић
Сњежана Цвијановић

ПО Цвртковци

Данијела Васлић
Недо Марић
Сузана Божић

ПО Брестово Доње

Весна Грујић
Денис Гавранић

ПО Брестово Горње

Драгана Тодорић 

Јутарње чување

Синиша Марјановић