СТРУЧНИ АКТИВИ

Наставничко вијеће формира стручне активе по сродним предметима.

Стручни актив наставника обавља сљедеће послове:

1) планира наставне садржаје,

2) предлаже програме рада додатне и допунске наставе,

3) предлаже мјере за унапређивање васпитно-образовног рада,

4) врши уједначавање критеријума за оцјењивање ученика,

5) предлаже нове облике рада у настави,

6) анализира резултате рада наставника и ученика,

7) предлаже мјере за унапређивање рада у оквиру Актива и

8) разматра и даје стручно мишљење о квалитету понуђених дјечјих часописа, те предлаже Наставничком вијећу избор часописа који ће бити понуђен ученицима.

У школској 2017/2018. години стручни активи наше школе имају сљедећи састав:

САСТАВ СТРУЧНИХ АКТИВА
НАЗИВ СТРУЧНОГ АКТИВА ЧЛАНОВИ ЗАДУЖЕЊА
АКТИВ НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ , БИОЛОГИЈЕ, ХЕМИЈЕ, ИНФОРМАТИКЕ И ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
 • Младенка Марић
 • Никола Малчић
 • Далибор Јелић
 • Слободан Ристић
 • Неђо Секулић
 • Раде Дошлић
 • Наташа Марковић
 • Сузана Малијевић
 • Радован Душанић
Предсједник актива:

Младенка Марић

АКТИВ НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
 • Жељена Ковачевић
 • Славко Ђурић
 • Славојка Продановић
Предсједник актива: Жељена Ковачевић
АКТИВ НАСТАВНИКА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ, ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И ВЈЕРОНАУКЕ
 • Немања Беновић
 • Дејан Гавранић
 • Бобан Раковић
 • Ненад Пекељевић
 • Ненад Лазић
 • Раде Танацковић
 • Радомир Петковић
 • Цвијетин Митровић
Предсједник актива:

Бобан Раковић

АКТИВ НАСТАВНИКА ЕНГЛЕСКОГ И РУСКОГ ЈЕЗИКА
 • Синиша Калајџић
 • Зорица Глишић- Самац
 • Весна Мањић
 • Младена Перић
 • Даринка Петровић
 • Јелица Турковић
Предсједник актива: Синиша Калајџић
АКТИВ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
 • Здравка Гавранић
 • Милена Дроњић
 • Весна Симић
 • Тијана Јеринић
 • Жана Продић
 • Загорка Топрек – Бјелошевић
 • Саида Јахић
 • Данијела Лазић
 • Љиљана Грујић
 • Дијана Стевановић
 • Денис Гавранић
 • Весна Гавранић
 • Драгана Ђурић
 • Слободан Гостимировић
 • Недо Марић
 • Сузана Божић
 • Бојана Тадић
 • Предраг Алаџић
 • Миланка Кесер
 • Сњежана Поповић
 • Душанка Лепир
 • Гордана Ћућић
 • Марија Зеленковић
 • Станислав Рађен
Предсједник актива: Здравка  Гавранић
АКТИВ НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ, ГЕОГРАФИЈЕ И ДЕМОКРАТИЈЕ
 • Дијана Видовић
 • Драшко Циган
 • Далиборка Бабић
 • Снежана Аврамовић-Кременовић
Предсједник актива:  Дијана Видовић