Наставник је особа која предаје наставу од шестог до деветог разреда основношколског образовања. Он је специјализован за одређену област у оквиру које предаје, по томе разликујемо наставнике математике, историје, географије… Њихов посао се заснива у преношењу знања у области за коју је специјализован, по плану и програму који је прописан од стране Министарства просвјете.
Наставник увек треба да усмјери своје предавање према могућностима ученика и расположивости средстава, а исто тако треба да код ученика изазове заинтересованост за предмет.

 

Одговорности наставника:

Припрема предавања
Преношење знања на ученике
Сарадња са другим наставницима
Праћење развоја сваког ученика
Организовање ваннаставних активности

 

Вјештине и особине које би требало да има наставник:

Одлично познавање предметног градива
Способност преношења знања
Интелектуална и емоционална зрелост
Љубав према дјеци
Јасан став
Добре педагошке способности

Наша школа по предметима запошљава следеће наставнике:

 

Српски језик:

Славојка Продановић
Жељена Ковачевић
Славко Ђурић

 

Православна вјеронаука:

Раде Танацковић
Цвијетин Митровић
Душко Радић

 

Енглески језик:

Драгана Радојчић
Синиша Калајџић
Зорица Глишић – Самац
Весна Мањић
Љубица Нола

 

Руски језик:

Тамара Милутиновић

Ликовна култура:

Бобан Раковић

 

Музичка култура:

Немања Беновић

 

Демократија:

Снежана Аврамовић – Кременовић

 

Историја:

Дијана Видовић

 

Географија:

Далиборка Бабић
Драшко Циган                                                                                                                                                                        Оливера Недић

 

Физика:

Слободан Ристић
Младенка Вукадиновић

 

Математика:

Далибор Јелић
Младенка Марић
Никола Малчић

 

Биологија:

Неђо Секулић
Сузана Малијевић

 

Хемија:

Неђо Секулић
Данијела Лукић

 

Техничко образовање:

Слободан Ристић

 

Основи информатике:

Никола Малчић
Далибор Јелић
Снежана Аврамовић – Кременовић

 

Физичко васпитање:

Ненад Пекељевић
Дејан Пантић