Посао професора разредне наставе или учитеља је да образује и васпитава дјецу од навршене шесте године до десете године, када прелазе на виши степен основног образовања. Улога учитеља је веома битна јер он предаје све предмете у току првих пет година основношколског система.
Основна улога учитеља је да пружа информације, искуства и нова сазнања дјеци, као и да утиче на њихово усавршавање вјештина, како интелектуалних, тако и когнитивних и да изграђује позитиван систем вриједности код дјеце, значи да је основна улога учитеља да води бригу о цјелокупном процесу учења код деце.

Одговорности учитеља:
Припрема наставе
Одржавање наставе у складу са прописима
Евиденција развоја сваког дјетета
Организовање ваннаставних активности

Вјештине и особине које би требало да има учитељ:
Способност преношења знања на дјецу
Интелектуална и емоционална зрелост
Љубав према дјеци
Стваралачке способности

Наша школа запошљава 24 учитеља распоређених у једној централној и десет подручних школа и то на следећи начин:

Централна школа:
Жана Јеринић
Здравка Гавранић
Весна Симић
Милена Дроњић
Мара Лазић

Продужени боравак:
Далиборка Бабић
Драгана Вулин
Бобан Раковић
Предраг Алаџић

ПО Церовица:
Миланка Кесер
Јелена Секулић
Љиљана Грујић

ПО Остружња Доња:
Марија Зеленковић
Гордана Ћућић

ПО Тедин Хан:
Загорка Т. Бјелошевић
Саида Јахић

ПО Осредак
Станислав Рађен

ПО Драгаловци
Тијана Јеринић
Дијана Стевановић

ПО Јелањска
Бојана Тадић
Сњежана Поповић

ПО Цвртковци
Данијела Васлић
Недо Марић
Сузана Божић

ПО Брестово Доње
Весна Гавранић
Денис Гавранић

ПО Брестово Горње
Драгана Ђурић