Секције за ученике од првог до петог разреда

Ученици разредне наставе могу да изаберу да похађају неке од следећих секција и то по доле наведеном распореду:

sekcije
За све информације о понуђеним секцијама обратити се задуженим наставницима.