Одлука о поништењу поступка јавне набавке

Одлука о избору најповољнијег понуђача – са прилозима – школски намјештај 2023

Одлука о избору најповољнијег понуђача – грађевински материјал за потребе изградње учионице на отвореном

Одлука о избору најбољег понуђача – замјена унутрашње столарије

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Поступак јавне набавке за инсталирање система централног гријања у објектима основне школе – ПО Драгаловци и ПО Тедин Хан, број 40-Д-13/21 од 18. јануара 2022. године

Одлука о избору најповољнијег понуђача –  Поступкак јавне набавке столарије на дограђеном објекту ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“ Станари путем конкурентског захтјева бр. 1/19 од 17 септембра 2019. године

Одлука о избору најбољег поњуђача – Поступак јавне набавке енергента за потребе гријања

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Поступак јавне набавке енергента за потребе гријања, број 1-Д-10/21 од 18. октобра 2021. године

Одлука избору другорангираног понуђача – Поступак јавне набавке енергента за потребе гријања, број 1-Д-12/21 од 27. окотбра 2021. године