ВИЗИЈА

Савремена образовна установа будућности, једнаких могућности за квалитетно основно и предшколско васпитање и образовање за све, за свако наше дијете, од прве до петнаесте године живота!

МИСИЈА

Oбављање дјелатности основног  и предшколског васпитања и образовања кроз квалитетно основно и предшколско васпитање и образовање  једнаких могућности и уважавања индивидуалних разлика дјеце и ученика у свакој нашој школи и организационој јединици и оспособљавања дјеце и ученика да стичу знања, вјештине и способности које су им потребне за живот у савременом друштву.