Закон о основном васпитању и образовању

Етички кодекс

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о оцјењивању ученика у основној школи

Правилник о избору и проглашењу ученика генерације, начину и условима за додјељивање диплома

Правилник о осигурању квалитета рада школе

Упутство о праћењу, вредновању и оцјењивању ученика приликом извођења наставе на даљину

Инструкција за праћење, вредновање и оцјењивање ученика током наставе на даљину за вријеме ванредног стања узрокованог пандемијом корона вируса у школској 2019/2020. години

Образложење Инструкција за праћење, вредновање и оцјењивање ученика током наставе на даљину за вријеме ванредног стања узрокованог пандемијом корона вируса у школској 2019/2020. години

Правилник о раду и поступку избора и разрјешења чланова Школског одбора