ПОМОЋНИ РАДНИЦИ

РАДНО МЈЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕРАДНО ВРИЈЕМЕE-MAIL
ЦЕНТРАЛНА ШКОЛА
ДомарСтојан Марић07.00 – 15.00оs118.pom.radnici@skolers.org
Милорад Зеленковић
Миленко Недић
ЛожачДалибор Ђекић
СпремачДеса ШефкиI смјена
06.30 – 14.30

II смјена
13.00 – 21.00
Слађана Лазић
Јелена Јанковић
Радојка Марковић
Драгомир Баћић
ПО БРЕСТОВО ДОЊЕ
СпремачСвјетлана ПавловићI смјена
06.30 – 14.30

II смјена
12.00 – 20.00
оs118.pom.radnici@skolers.org
Мира Ђурић
ПО ЦЕРОВИЦА
СпремачМара Планинчевић06.30 – 14.30оs118.pom.radnici@skolers.org
ПО ЦВРТКОВЦИ
СпремачМомир Тадић06.30 – 14.30оs118.pom.radnici@skolers.org
ПО ТЕДИН ХАН
СпремачСлавојка Шућур06.30 – 10.30оs118.pom.radnici@skolers.org
Анђелка Продановић10.30 – 14.30
ПО ОСТРУЖЊА ДОЊА
СпремачЉубинка Радић06.30 – 10.30оs118.pom.radnici@skolers.org
ПО ЈЕЛАЊСКА
СпремачНада Богдановић06.30 – 10.30оs118.pom.radnici@skolers.org
ПО ДРАГАЛОВЦИ
СпремачВладислав Симеунчевић06.30 – 14.30оs118.pom.radnici@skolers.org
ПО ОСРЕДАК
СпремачАнђелка Продановић06.30 – 10.30оs118.pom.radnici@skolers.org
ПО БРЕСТОВО ГОРЊЕ
СпремачДрагана Радић06.30 – 10.30оs118.pom.radnici@skolers.org