НАСТАВНИЧКО ВИЈЕЋЕ

Наставничко вијеће формира се на почетку школске године и чине га сви наставници и стручни сарадници Школе, а сазива га директор школе према потреби, односно најмање четири пута годишње.

Наставничко вијеће обавља сљедеће послове:

1) прати остваривање Наставног плана и програма,

2) анализира остваривање:

 1. циљева,
 2. задатака,
 3. исхода васпитно-образовног рада,

3) разматра резултате рада наставника и стручних сарадника,

4) иницира, разматра и реализује разне облике стручног усавршавања наставника и стручних сарадника,

5) разматра и усваја програме рада ваннаставних и слободних активности,

6) разматра план и програм екскурзије, излета, школе у природи, јутарњег чувања и продуженог боравка, о чему даје мишљења,

7) разматра школски календар,

8) разматра и утврђује Годишњи програм рада Школе,

9) учествује у изради аката Школе,

10) разматра и утврђује резултате рада ученика, успјех ученика у учењу и владању и предузима мјере за јединствен и усклађен рад свих ученика у процесу васпитања и образовања,

11) промовише интерес Школе у локалној заједници на чијем подручју се налази Школа,

12) доноси одлуку о избору часописа који ће бити понуђени ученицима и

13) рјешава и друга питања утврђена Законом и актима Школе.

Наставничко вијеће наше школе чини сљедећи наставници и стручни сарадници:

 1. Александар Ристић
 2. Зорица Глишић-Самац
 3. Маја Мојевић
 4. Свјетлана Ђекановић
 5. Дарије Рачић
 6. Жељена Ковачевић
 7. Славојка Продановић
 8. Славко Ђурић
 9. Раде Танацковић
 10. Цвијетин Митровић
 11. Радомир Петковић
 12. Синиша Калајџић
 13. Драгана Радојчић
 14. Тања Савић
 15. Тамара Милутиновић
 16. Јелица Турковић
 17. Дијана Видовић
 18. Бобан Раковић
 19. Далиборка Бабић
 20. Драшко Циган
 1. Слободан Ристић
 2. Далибор Јелић
 3. Младенка Марић
 4. Никола Малчић
 5. Немања Беновић
 6. Снежана Аврамовић – Кременовић
 7. Неђо Секулић
 8. Сузана Малијевић
 9. Лана Вујновић
 10. Горана Ружичић
 11. Синиша Сегић
 12. Ненад Пекељевић
 13. Тијана Јеринић
 14. Жана Продић
 15. Здравка Гавранић
 16. Весна Симић
 17. Милена Дроњић
 18. Миланка Ерић
 19. Тајана Кајганић
 20. Миланка Кесер
 1. Јелена Перић
 2. Сњежана Поповић
 3. Марија Зеленковић
 4. Гордана Ћућић
 5. Загорка Т. Бјелошевић
 6. Саида Јахић
 7. Данијела Лазић
 8. Станислав Рађен
 9. Љиљана Грујић
 10. Дијана Стевановић
 11. Бојана Тадић
 12. Предраг Алаџић
 13. Слободан Гостимировић
 14. Недо Марић
 15. Сузана Божић
 16. Весна Гавранић
 17. Денис Гавранић
 18. Драгана Ђурић