Наши наставници енглеског језика су се потрудили и снимили еЧасове како би се учењем на даљину остварили очекивани исходи наставног програма за енглески језик. 

Present Simple - VI, VII и VIII разред

Present Continuous - VI, VII и VIII разред

Past Simple - VI разред

Indirect speech - VIII и IX разред

The Present Passive - VIII и IX разред

The Past Passive - VIII и IX разред