ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Наставник је особа која предаје наставу од шестог до деветог разреда основношколског образовања. Он је специјализован за одређену област у оквиру које предаје, по томе разликујемо наставнике математике, историје, географије… Њихов посао се заснива у преношењу знања у области за коју је специјализован, по плану и програму који је прописан од стране Министарства просвјете.

Наставник увек треба да усмјери своје предавање према могућностима ученика и расположивости средстава, а исто тако треба да код ученика изазове заинтересованост за предмет.

Одговорности наставника:

• Припрема предавања
• Преношење знања на ученике
• Сарадња са другим наставницима
• Праћење развоја сваког ученика
• Организовање ваннаставних активности

Вјештине и особине које би требало да има наставник:

• Одлично познавање предметног градива
• Способност преношења знања
• Интелектуална и емоционална зрелост
• Љубав према дјеци
• Јасан став
• Добре педагошке способности

Наша школа по предметима запошљава следеће наставнике:

Српски језик:

Славојка Продановић

Славко Ђурић

Жељена Ковачевић

Православна вјеронаука:

Раде Танацковић

Цвијетин Митровић

Душко Радић

Зоран Станић

Енглески језик:

Зорица Глишић-Самац

Драгана Радојчић

Синиша Калајџић

Весна Мањић

Љубица Нола

Руски језик:

Тамара Милутиновић

Историја:

Дијана Видовић

Ликовна култура:

Бобан Раковић

Географија:

Оливера Недић

Драшко Циган

Далиборка Бабић

Физика:

Слободан Ристић

Младенка Марић

Далибор Јелић

Синиша Марјановић

Математика:

Младенка Марић

Далибор Јелић

Никола Малчић

Музичка култура:

Ведран Ђукић

Синша Сегић

Демократија:

Оливера Недић

Снежана Аврамовић – Кременовић

Биологија:

Неђо Секулић

Сузана Малијевић

Хемија:

Неђо Секулић

Данијела Лукић

Техничко образовање:

Слободан Ристић

Основи информатике:

Снежана Аврамовић-Кременовић (Б) / Синиша Марјановић

Далибор Јелић

Никола Малчић

Физичко васпитање:

Ненад Пекељевић

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Посао професора разредне наставе или учитеља је да образује и васпитава дјецу од навршене шесте године до десете године, када прелазе на виши степен основног образовања. Улога учитеља је веома битна јер он предаје све предмете у току првих пет година основношколског система.

Основна улога учитеља је да пружа информације, искуства и нова сазнања дјеци, као и да утиче на њихово усавршавање вјештина, како интелектуалних, тако и когнитивних и да изграђује позитиван систем вриједности код дјеце, значи да је основна улога учитеља да води бригу о цјелокупном процесу учења код деце.

Одговорности учитеља:

• Припрема наставе
• Одржавање наставе у складу са прописима
• Евиденција развоја сваког дјетета
• Организовање ваннаставних активности

Вјештине и особине које би требало да има учитељ:

• Способност преношења знања на дјецу
• Интелектуална и емоционална зрелост
• Љубав према дјеци
• Стваралачке способности

Наша школа запошљава 24 учитеља распоређених у једној централној и девет подручних школа и четири водитеља продуженог боравка

Централна школа:

Жана Продић
Здравка Гавранић
Весна Симић
Милена Дроњић
Мара Лазић

Продужени боравак:

Далиборка Бабић
Милица Пекић
Бобан Раковић
Предраг Алаџић

ПО Церовица:

Миланка Кесер
Јелена Перић (Б)/Душанка Лепир
Љиљана Грујић

ПО Остружња Доња:

Марија Зеленковић
Гордана Ћућић (Б) / Даница Видовић

ПО Тедин Хан:

Загорка Т. Бјелошевић
Саида Јахић

ПО Осредак

Станислав Рађен

ПО Драгаловци

Тијана Јеринић
Дијана Стевановић

Посебно одјељење

Тајана Кајганић

ПО Јелањска

Бојана Тадић
Сњежана Цвијановић

ПО Цвртковци

Слободан Гостимировић (Б) / Данијела Васлић
Недо Марић
Сузана Божић (Б) / Миланка Ерић

ПО Брестово Доње

Весна Гавранић
Денис Гавранић

ПО Брестово Горње

Драгана Тодорић (Б) / Татјана Митровић