ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Наставник је особа која предаје наставу од шестог до деветог разреда основношколског образовања. Он је специјализован за одређену област у оквиру које предаје, по томе разликујемо наставнике математике, историје, географије… Њихов посао се заснива у преношењу знања у области за коју је специјализован, по плану и програму који је прописан од стране Министарства просвјете.

Наставник увек треба да усмјери своје предавање према могућностима ученика и расположивости средстава, а исто тако треба да код ученика изазове заинтересованост за предмет.

Одговорности наставника:

• Припрема предавања
• Преношење знања на ученике
• Сарадња са другим наставницима
• Праћење развоја сваког ученика
• Организовање ваннаставних активности

Вјештине и особине које би требало да има наставник:

• Одлично познавање предметног градива
• Способност преношења знања
• Интелектуална и емоционална зрелост
• Љубав према дјеци
• Јасан став
• Добре педагошке способности

Наша школа по предметима запошљава следеће наставнике:

Српски језик:

Славојка Продановић
Жељена Ковачевић
Славко Ђурић

Православна вјеронаука:

Раде Танацковић
Цвијетин Митровић
Радомир Петковић

Енглески језик:

Драгана Радојчић
Синиша Калајџић
Зорица Глишић – Самац
Taња Савић
Љубица Нола

Руски језик:

Тамара Милутиновић
Јелица Турковић

Историја:

Дијана Видовић

Ликовна култура:

Бобан Раковић

Географија:

Далиборка Бабић
Драшко Циган

Физика:

Слободан Ристић
Младенка Вукадиновић
Далибор Јелић
Горана Ружичић

Математика:

Далибор Јелић
Младенка Марић
Никола Малчић

Музичка култура:

Немања Беновић

Демократија:

Снежана Аврамовић – Кременовић

Биологија:

Неђо Секулић
Сузана Малијевић

Хемија:

Неђо Секулић
Лана Вујновић

Техничко образовање:

Слободан Ристић

Основи информатике:

Снежана Аврамовић – Кременовић
Далибор Јелић
Никола Малчић

Физичко васпитање:

Ненад Пекељевић
Ненад Лазић

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Посао професора разредне наставе или учитеља је да образује и васпитава дјецу од навршене шесте године до десете године, када прелазе на виши степен основног образовања. Улога учитеља је веома битна јер он предаје све предмете у току првих пет година основношколског система.

Основна улога учитеља је да пружа информације, искуства и нова сазнања дјеци, као и да утиче на њихово усавршавање вјештина, како интелектуалних, тако и когнитивних и да изграђује позитиван систем вриједности код дјеце, значи да је основна улога учитеља да води бригу о цјелокупном процесу учења код деце.

Одговорности учитеља:

• Припрема наставе
• Одржавање наставе у складу са прописима
• Евиденција развоја сваког дјетета
• Организовање ваннаставних активности

Вјештине и особине које би требало да има учитељ:

• Способност преношења знања на дјецу
• Интелектуална и емоционална зрелост
• Љубав према дјеци
• Стваралачке способности

Наша школа запошљава 24 учитеља распоређених у једној централној и девет подручних школа и четири водитеља продуженог боравка

Централна школа:

Жана Продић
Здравка Гавранић
Весна Симић
Милена Дроњић
Мара Лазић

Продужени боравак:

Миланка Ерић
Тајана Кајганић
Бобан Раковић
Предраг Алаџић

ПО Церовица:

Миланка Кесер
Јелена Секулић
Љиљана Грујић

ПО Остружња Доња:

Марија Зеленковић
Гордана Ћућић

ПО Тедин Хан:

Загорка Т. Бјелошевић
Саида Јахић
Данијела Лазић

ПО Осредак

Станислав Рађен

ПО Драгаловци

Тијана Јеринић
Дијана Стевановић

ПО Јелањска

Бојана Тадић
Сњежана Поповић

ПО Цвртковци

Слободан Гостимировић
Недо Марић
Сузана Божић

ПО Брестово Доње

Весна Гавранић
Денис Гавранић

ПО Брестово Горње

Драгана Ђурић