ПО ГОРЊЕ БРЕСТОВО

Стара  Школа  у Горњем  Брестову је отворена почeтком шездесетих  година. Радила је до 1986. године када је затворена због дотрајалости објекта. У Школи је било око 40 ђака.

Године 1989. почели су радови на темељу за изградњу нове Школе. Темеље су урадили сами мјештани, али нису имали новца и средстава да наставе даље са градњом школе.  Тек послије рата настављени су радови на Школи, захваљујући прилозима мјештана.

Градња Школе је завршена  2004. године уз помоћ Владе РС. Услови за почетак наставе створени су почетком другог полугодишта. Број ученика у школи је тада био знатно већи, 22 ученика су похађала наставу у овој школи. Послије тих година, одјељења су била малобројна, од пет до десет ученика. Посљедњих неколико година Школа у Брестову Горњем има једно комбиновано одјељење са  два до четири разреда.