ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

Школски календар урађен је у складу са Законом о основном васпитању и образовању (Службени гласник РС број 44, од 12.5.2017. године ) члан 50. и Правилником о школском календару (Службени гласник РС број 59, од 20.6.2017. године).