НАСТАВНИЦА ДЕМОКРАТИЈЕ ОЛИВЕРА НЕДИЋ ОДРЖАЛА УГЛЕДНИ ЧАС У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ

У савременом друштву немогуће је бити успјешан у обављању било које професије без сталног стручног усавршавања и професионалног развоја.

Стручно усавршавање запослених у образовању се односи како на усавршавање на личном плану, тако и на усавршавање у оквиру установе у којој неко ради.

Ове године посебна пажња је усмјерена на усавршавање наставника у оквиру установе у којој раде тј. у нашој школи.

Петим по реду угледним часом од почетка ове школске године који је одржала колегиница Оливера Недић на часу демократије у шестом разреду наставили смо процес стручног усавршавања унутар колектива.

Наставница Оливера је кроз наставну јединицу „Кога треба изабрати на позицију ауторитета“ на иновативан и модеран начин, занимљив ученицима, а и присутним наставницима, приказала како се озбиљне теме попут избора особе на позицију ауторитета могу приближити и објаснити ученицима шестог разреда.

У току часа, наставница Оливера је користила различите наставне методе (Метода наставног разговора, Дискусија (аргументовање, дебата, анализа случаја, поређење), Дијалошка (Хеуристички дијалог и дијалог у групи), Метода усменог излагања, Метода рада на тексту, Метода писаних радова, Метода илустрације и демонстрације) и облике рада (Фронтални, Индивидуални, Групни)

Овакви часови у редовној настави су од изузетног значаја за будући живот ученика и њихово разумијевање сопствене улоге и важности у средини у којој живе па су тако неки од циљева данашњег часа:

  • Оспособљавање ученика за употребу алата за компетентан, одговоран и ангажован живот у заједници
  • Оспособљавање за формирање ставова, развијање вјештина и усвајање вриједности које су претпоставка за одговоран живот у демократском друштву
  • Оспособљавање за самостално учење,
  • Оспособљавање за израду представљања властитих квалификација и вјештина
  • Оспособљавање за самостално запажање, израду питања, прављење забиљешки и извјештавање,
  • Развијање међусобног повјерења,
  • Развијање групне интеракције.
  • Оспособљавање ученика за рад на рачунару

Угледним часом који је добро припремљен и посјећен од стране наставника и стручних сарадника унапређује се квалитет наставног процеса. Овим путем похваљујемо наставницу Оливеру на успјешно реализованом угледном часу и надамо се да ће и даље своје искуство, кративност и ентузијазам дијелити са својим колегама и на тај начин директно утицати на побољшање квалитета наставе у нашој школи.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *