Према Програму рада за 2016. годину, Републички педагошки завод је 25. маја вршио екстерну провјеру постигнућа ученика петог и шестог разреда основне школе и то на сљедећи начин – Провјеру постинућа ученика 5. разреда вршила се из српског језика и математике. – Провјеру постигнућа ученика 6. разреда, вршила се из основа информатике. – Провјеру постигнућа ученика се вршила низом задатака објективног типа, са захтјевима који 
ОПШИРНИЈЕ